Тувинский язык

1) Шүлүк «Март» арын 111(доктаадыр)

2) Дурумну өөренир (арын 112): ДОМАК ЭГЕЗИН УЛУГ ҮЖҮК-БИЛЕ БИЖИИР.

                                                           ДОМАК СӨӨЛҮНГЕ УЛУГ СЕК САЛЫР.

3) Кыдыраашка чазык чок дүжүрүп бижиир.

    Час дүшкен. Хар эрээн. Ыжык черлерде көк үнүп келген. Удавас тарылга эгелээр.

4) Байлак Тыва арын 112-113 ( номчуур, утказын чугаалап өөренир).

5) Чараштыр бижиир.

  и, й, ш, И, ш, п, т, р, г, ү, үгү, итпик, ирт, терге. Уруг итпик көрген.

6) Үлегер домакты дүжүрүп бижиӊер:

   Ада көрбээнин оглу көөр,

   ие көрбээнин кызы көөр.

7) Шүлүк «Алышкы бис, угбашкы бис. (Шүлүктү доктаадыр.