Тувинская литература

Кичээлдиң темазы Темага хамаарыштыр даалга Бажыңга онаалга
1 Ш.Суваң «Кижи-бүрүс» Маадырларны бɵлүктээр (мɵзүлүг болгаш мɵзү чок  маадырлар).Характеристиказын бээр: Максим, Долаана, Дүктүг-оол, Даш-оол. Чогаалды тɵндүр номчуур.Чогаалга хамаарыштыр чурук чуруур.Орус дылдан үлегерлээн сɵстерни ушта бижиир.
2 Х.Ойдан-оол «Эзир» Адар-оол Саадакович (Ак аңчы) биле Чазыйбанның овур-хевирин кɵргүскен одуругларны ушта бижиир, характеристиказын бээр. Чогаалды номчуур.Айтырыгларга харыылаар. 3,5,7. Арын 117.Чурук чуруур. Айтырыг 1. Арын 120.  
3 Ш.Суваң «Азыранды» Уран-чечн аргаларга чижектер ушта бижиир: Деңнелге (3-4 чижек)Эпитет (3-4 чижек)   Чогаалды номчуур.Айтырыгларга харыылаар. 1, 2.Таблицаны долдурар. Арын 131.